Kommunens næringsareal på Sletta II er i ferd med å ferdigstilles, og interesserte kan melde interesse for kjøp til vidar.ostenby@marker.kommune.no.
Tomtene selges fortløpende og etter avtale med selger i forhold til feltets ferdigstilling. Kartet viser forslag til tomteinndeling, men det kan eventuelt endres i forhold til kjøpers behov.

Prisen er i 2021 kr 250 pr kvm + tilknytning.