Se fakturaer fra kommunens innsynsløsning.

Løsningen gir deg oversikt over fakturaer som er sendt til deg fra Marker kommune. Oversikten viser også hvilke fakturaer som er betalt og ikke er betalt. Her kan du også skrive ut kopi av fakturaen hvis du ønsker det

Du har mulighet til å søke om betalingsutsettelse i inntil 30 dager, og du kan registrere dine kontaktopplysninger.

Innlogging:
Du logger deg inn via ID-porten. Dette gjør at du har en sikker innlogging.

Innlogging her


Her kan du se en video som viser hva løsningen er:    Youtube - Visma Enterprise Innbyggerinnsyn