Marker rådhus; Det er utleie av møterom på

 • dagtid; mandag - fredag fra kl. 07.30 - 15.30  (15.00 sommertid) 
 • kveldstid; mandag og onsdager da  det er tilsynsvakt tilstede.

Leie av samfunnsalen må avtales med vaktmester/tilsynsvakt i Marker rådhus, tlf. 47 63 42 52

Det finns en rekke lokaler i kommunen som brukes til kulturformål
Marker rådhus, Marker skole, Markerhallen, Klubbhus, Grendehus, Ørje Brug, Leirsteder, Kirkene, Ungdommens kulturhus

Marker rådhus.

 • Samfunnssal, utleie,  vaktmester rådhuset, tlf. 476 34 252.  Plass til ca 400-450 personer (sal 1 og 2)
 • Kommunestyresal,  plass til ca 70 personer
 • Div. møterom
  • Formannskapssalen, plass til  ca 12 personer
  • Møterom 1,  plass til ca 16 personer
  • Møterom 2, plass til  ca 12 personer
  • Spiserom: plass til  ca 20 personer
 • Biblioteket
  Utleie henv. Servicetorget  69 81 05 00.

Privatpersoner/lag-foreniger som leier møterom på rådhuset må ordne/bringe med seg kaffe etc. selv. Det er ikke tilgang til kaffeautom

Marker skole.

 • Gymsal
 • Kjeller'n
 • Heimkunnskapsrom
 • Tekstilrom
 • Klasse- og grupperom
 • Svømmehall

Utleie av gymsal; kontakt Virksomhetsleder Kultur og fritid Else Marit Svendsen tlf  92 89 47 38

Det er fri leie av lokaler i rådhuset og i skolene for følgende grupper;  barne- og ungdomslag, sang og musikkforeninger, teaterlaget, idrettslagene og pensjonistforeninger.Dessuten er det fri leie for bruk av skytebanen i rådhuset.

Markerhallen på Ørje

 • Storesalen 1000 m2
 • Tribune
 • Loftsrom
 • Møterom
 • Vestibyle med kjøkken

Henvendelse; Virksomhetsleder Kultur og fritid Else Marit Svendsen tlf.  92 89 47 38.


Klubbhus:
Marker Idrettspark, Bommen Ørje.  Møtelokale, kjøkken.  Henv.: Elisabeth Øistad, telefon 69 81 30 00/90 525 903.
Marker Jeger- og fiskerforening, Henv. Nils Otto Hermanseter, telefon 69 81 33 48


Grendehus:
Søgård skole (kommunal) i Øymark V. Henvendelse: Ann Kristin Halvorsrud, telefon 95 78 33 28
Otteid grendehus A/L i Øymark Ø: Henvendelse: Grete Bjerke, telefon 901 84 012.
Vestheim AL i Rødenes V: Henvendelse: Unni Bye, telefon: 69 81 32 54.
Bondestua AL i Rødenes Ø.: Henvendelse: Dagfinn Ødegård, telefon 69 81 32 66/419 08 486.


Ørje Brug
Eier: Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum
Lundinstua. Møtelokaler m2
Brugshallen. Lokale m. Møterom m2 kjøkken.

Henv.: Leder Reni Braarud, 91 33 88 64, ev. Kanalmuséet 69 81 10 21


Leirsted
Sjøglimt, Rødenes vest. Eier: Østfold Indremisjon. Henv.: Tlf. 69 81 12 37. Facebook

Ytterbølsenteret. Øymark øst. Eier: Frikirken i Halden. Henv.: Tlf.69 18 31 72


Kirkene  - Det kirkelig fellesråd i Marker
De 4 kirkene i kommunen blir også brukt til konserter.
Rødenes
Klund
Ørje
Øymark

Henv.: Marker prestekontor, Ørje kirke, Storg. 37, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 18 46.


Bedehus
Det fins 7 bedehus o. l. som også blir brukt til kulturaktivitete