Tiltak for å hindre spredning av krepsepest:

For å hindre smittespredning av krepsepest til andre bestander av edelkreps må fiskeredskaper, vannsportutstyr, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper brukt i et område med krepsepest tørkes fullstendig eller desinfiseres før de brukes utenfor området.

Du må:

 • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc før det brukes i nytt vassdrag.
 • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
 • Melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet

Du må ikke:

 • Fange, plukke, oppbevare, flytte, kaste eller sette ut hele eller deler av levende, syke eller døde kreps fra området.
 •  
 • Bruke fisk fra en innsjø eller elvestrekning som agn andre steder.
 • Flytte vann, jord, slam, grus og annet materiale fra strandkanten og bunnen av innsjøer elelr elvestrekninger
 • Innføre levende eller rå kreps fra andre land.

Slik desinfiserer du:

 • Fullstendig inntørking gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
 • Desinfisere med Virkon S
 • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit og 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
 • Vaske med eller nedsenking i klorin (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsningen virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
 • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
 • Koke under lokk i minst 5 minutter


Her ser du en video på hva du kan gjøre for å hindre spredning av krepsepest: