Alle møtene starter med varm mat fra kl. 18.30, ingen påmelding. Møtene har samme program, men med noe variasjon i foredragsholder. 

Kom på det oppstartsmøte som passer best for deg!
 

Rakkestad kulturhus, mandag 20. mars kl. 19.00
Dir. Nils Vagstad, Nibio: «Norsk matproduksjon – med det globale bakteppet»
Kristoffer Skinnes: «Veien mot bedre jordhelse»
Øystein Haugerud : «Jord – en levende organisme» Jordhelseprosjektet: «Våre satsingsområder»

 

Marker rådhus, tirsdag 21. mars kl. 19.00
Arne Bardalen, Nibio: «Jordsmonnet – der livet starter og verdier skapes»
Dag Molteberg: «Korndyrking med økt fokus på jordhelse - metoder, resultater og erfaringer»
Lars Jørstad Nordbye: «Jordhelse på Søndre Haneborg - hodestups inn i ny dyrkingsteknikk.»
Jordhelseprosjektet: «Våre satsingsområder»

 

Aremark, Furulund, torsdag 23. mars kl. 19.00
Arne Bardalen, Nibio: « Jordsmonnet – der livet starter og verdier skapes»
Dag Molteberg: «Korndyrking med økt fokus på jordhelse - metoder, resultater og erfaringer»
Hallvard Berg: «Mine erfaringer med direktesåing og fangvekster»
Jordhelseprosjektet: «Våre satsingsområder