Helsestasjonstjenesten innebærer;

Oppfølging/hjemmebesøk etter fødsel
Jevnlig oppfølging av barnet førster 1½ (noe sjeldnere fra 2-6 år)
Individuelle samtaler med foreldre/foresatte og barnet
Gruppe-samtaler med foreldre/foresatte og barn på samme alderstrinn
Vaksinasjon av barnet
Kontroll av barnets vekst og trivsel
Kontroll av motorisk-/bevegelse-utvikling
Oppfølging og hjelp når barn blir syke
Nettverks-skapende tiltak som "Barselgruppe" og "3-4 mnd gruppe" der de som har barn på lik alder kan treffe hverandre..

Oversikt over plan for konsultasjon på helsestasjonen:

 
 
1-2 uker - Hjemmebesøk ved helsesykepleier/ jordmor.
2-4 uker - Barselgruppe med helsesykepleier og jordmor
6 uker - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
3 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepeleier + vaksine
3-4  mnd.-gruppe m/fysioterapeut og helsesykepleier
4 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
5 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine
6 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier, lege.
8 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
10 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
12 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
15 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine
18 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
2 år - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege

4 år - Konsultasjon hos helsesykepleier 

           Gruppe med 4 åringer i barnehagen med fysioterapeut.