Program

18.00      Velkommen
18:05      Drenering og hydroteknikk v/ Øyvind Akselsen - NLR
18:50      Fangdammer v/ NIBIO
19.20      Info fra Marker kommune v/ Karl Martin Møgedal
19:30      Info fra Marker Bondelag v/ Sven Ole Nesset
19:40      Pause
20:00      Info om restaureringsarbeidet i Gjølsjøen v/ Lars Kristian Selbekk
20:20      Prosjekt: Bakkehekkende fugl i jordbrukslandskapet v/ Nikolai Krøgenes - UFAS
20:50      Spørsmål
21:00      Vel hjem! 

 

Det blir enkel matservering og kaffe. For å beregne antall er det fint om man melder seg på via denne linken: https://forms.office.com/e/gNKthMgBg9