Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning som skal hjelpe husstander med høye boutgifter og lave inntekter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan søke?
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du er student med barn, er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak eller er under 18 år og har egne barn.

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.
Grensene finner du ved å trykke på denne lenken.

Hvordan søke?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Søknadsskjema finner du ved å trykke på denne lenken.

Papirsøknader med dokumentasjon sendes til NAV Marker,   Postboks 36, 1871 Ørje

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt NAV Marker.

Les alt du trenger å vite om bostøtte på hjemmesiden til Husbanken

Digitalpost fra HusbankenLes her hva det vil si for deg: Digital post fra Husbanken