Det er anbefalt å ta vaksinen i løpet av april for å ikke skape utfordringer for høstens vaksinekampanje mot influensa og korona i oktober/november 2023. Det bør gå 6 måneder mellom 2 doser av koronavaksine. 

Er du over 75 år kan du få 5. dose med koronavaksine på Marker rådhus torsdag 04. mai 2023.

Det er få vaksiner igjen så det er første mann til mølla.

For påmelding ring tlf.nr.: 454 03 925