Tilbudet i skolehelsetjenesten er følgende:

1. trinn 
Skolestartundersøkelse 
Utføres høsten etter skolestart. Samtale med helsesykepleier. Hørsel- og synstest. Vurdering av tale / forståelse, motorikk, konsentrasjon. Legeundersøkelse og fysioterapeut.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
2. trinn
Vaksinering i klassen
Oppfølging av enkelte elever ved behov.

3. trinn
Måling av høye og vekt.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
4. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
5. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
Helseopplysning i grupper med temaer pubertetsutvikling, helse, livsstil og kosthold.
Oppfølging av enkelte elever ved behov

Trinn 6:
Vaksine - MMR (meslniger/kusma/røde hunder)
Oppfølging av enkeltelever ved behov.
 
7. trinn
Vaksinasjon - HPV (forebygging av livmorhalskreft)
Oppfølging av enkelte elever ved behov

8. trinn 
Helseopplysning i grupper med temaer bl.a. om selvbilde, kosthold, pubertet, seksualitet, tobakk og rus.
Individuell samtale med helsesøster om helse og trivsel.
Måling av høyde og vekt
Oppfølging av enkelte elever ved behov

9. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov
Helseopplysning i grupper med temaer om samliv, seksuelt  overførbare sykdommer, prevensjon etc.
 
10. trinn
Vaksine
Utdeling av vaksinasjonskort

Ungdom:
Helsesykepeleier skriver resept på p-piller og andre typer prevensjonmidler.
Det er prisreduksjon på prevensjon til unge jenter i alderen 16-19 år.