Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Yetişkinler için ilkokul eğitimi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Zorunlu eğitim çağını aşmış ve ilköğretim eğitimi ihtiyacı olan kişiler böyle bir eğitim hakkına sahiptir ve bunun için başvuruda bulunabilirler. Eğitim genellikle, yetişkinlerin ilkokulu tamamlamak üzere diploma alması için gereken konular için geçerlidir. Eğitim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanacaktır. Bu, hem kapsam, hem de uzunluk ve ders süresi için geçerlidir. Yetişkinler, çocuklar ve gençler ile birlikte normal sınıflara yerleştirilmemelidir.

  Hizmet bedeli

  Eğitim ve ders malzemeleri ücretsizdir.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bakınız özellikle Eğitim Yasası § 4A-1 Yetişkinler için ilköğretim hakkı

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  Eğitimle ilgili bireysel bir hak olsa da, belediye teklifi planlamak için makul bir zamana sahip olmalıdır. Bu, bir başvuru sahibi olarak, eğitim teklifi hazırlanmadan önce, bunun biraz zaman alabileceğini kabul etmeniz gerektiği anlamına gelir.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:50