Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Yaşamın son aşamasında bakım

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Hastanın, yaşamının son aşamasında evde veya bir kurumda kalması kararlaştırılırken hastanın ve yakınlarının isteklerine büyük önem verilmelidir. Hasta evde ise, hem hasta hem de yakınları ilaç, ağrı pompası veya yardımcı malzemeler kullanımı konusunda yeterli eğitim almış olmalıdır. Hasta, gerektiğinde irtibat kurabileceği sağlık uzmanları hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

  Tedavi edilemez bir hastalığa yakalanmış ve ölmekte olan insanlar karşısında bakım ve saygı son derece önemlidir. Hastaya, son zamanlarını anlamlı bir şekilde geçirebileceği bir teklif sunulmalıdır. Hastaya, mümkün olduğunca istediği gibi yaşama fırsatı verilmelidir.

  Hedef Kitle

  Tedavi edilemez bir hastalığı ve kısa bir yaşam beklentisi olan hastalar.

  Yasalar

  Ayrıca bakınız Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 1-1 ve Bölüm 3.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Buna ek olarak, uzman sağlık desteği ile birlikte belediye tarafından sağlanacak olan evde bakım uygun olabilir. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz. 

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliğe itiraz edebilirsiniz.

  Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 15:46