Viktig informasjon vedr. Marker bo- og servicesenter ifm Koronaviruset

smittevern

Marker kommune har innført noen tiltak på Marker Bo- og Servicesenter (MBSS) ifm. sitasjonen rundt Koronaviruset.

Situasjonen er såpass uavklart og uoversiktlig at Marker kommune har valgt å henstille alle pårørende til beboerne på sykehjemmet om å begrense besøk. Forkjølede og syke pårørende skal ikke komme på besøk på MBSS, det samme gjelder i kantinen/Vestibylen.

Ingen arrangementer på MBSS er avlyst, men vi følger situasjonen nøye og vurderer hvert enkelt arrangement. Tilstelninger kan avlyses på kort varsel.

Marker kommune viser til Folkehelseinstituttets hjemmesider for oppdatert informasjon rundt Koronaviruset. www.fhi.no