Selv om du har plass på kulturskolen inneværende skoleår må du søke på nytt for skoleåret 2020/2021

Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter:

  • Gitar
  • Piano
  • Trekkspill
  • Keybord
  • Trommer
  • Kornett
  • Saksofon
  • Barytonhorn
  • Aspirantkurs i gruppe
  • Sang

Aspirantkurs kan du melde deg på fra du starter på 3. klassetrinn. Instrumentopplæring kan du starte med fra 4. klasse.

Elektronisk søknadskjema her

 ​Du kan ta kontakt med Else Marit Svendsen på e.mail else.marit.svendsen@marker.kommune.no eller telefonnr 92 89 47 38 for mer informasjon om kulturskolen.

Påmeldingsfrist 25. juni.

Du melder deg på kulturskolen for ett år av gangen, høst- og vårsemester. Ønsker du å slutte til nyttår må du si opp plassen din senest 1. desember.

Påmeldingen er bindende.

Marker kulturskole administreres av kulturkontoret i Marker kommune.

Generelt:
Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen. Det undervises derfor ikke på grunnskolens planleggingsdager eller i skolens ferier. Elevene må disponere instrument for øving hjemme.

Elevkontingent:
45 min. aspirantgruppe                                kr 1 350,- pr. halvår
22 1/2 min enetime                                       kr 1 600,- pr halvår

Elevkontingenten justeres 1.1.2021

Undervisningsopplegg:
3.klasse; aspirantkurs. Kurset vil gi elevene et musikalsk grunnlag som støtte for instrumentopplæringen. Noter, rytme, sang. De får også prøve forskjellige instrumenter.
For elever fra 4. klasse tilbys opplæring på ovennevnte instrumenter. Alle kan søke om plass på kulturskolen, men elever i grunnskolen fra 4. til 10. trinn prioriteres.

Dersom skolen ikke har ledige plasser, blir elevene ført opp på venteliste.

Det arrangeres, i den grad det er mulig, samspill.

Det er to konserter i året. En før jul og en før sommeren.

Elevinstruks