Vedr. innrapportering av fellingsrapport på rådyr for 2012.

Situasjonsbilde; jakt
Marker kommune vil opplyse om fristen for innlevering av fellingsrapport for rådyr.
Rapporten skal innleveres innen 10 dager etter jakttidens slutt 23. desember