marker.kommune.no

Varsel om inspeksjon av høyspenningsnettet

Inspeksjon av  høyspenningsnett

 Hafslund Nett vil herved informere om at vi vil utføre såkalt toppkontroll av alle høyspenningsmaster i bl.a.  Marker kommune.  Dette vil foregå i uke 14-18.   Toppkontrollen vil i hovedsak benytte helikopter og det vil fly i lav høyde og vil kunne forårsake kortvarig støy. Droner vil bli benyttet der helikopter kan være til stor sjenanse for dyr eller mennesker.

Det vil bli annonsert i enkelte aviser i tillegg til at vi har informasjon på våre nettsider: https://www.hafslundnett.no/befaring.

 Det er vår leverandør, Visimind AB, som vil stå for utførelsen av toppkontrollen.


Hafslund Nett AS
Kjell-Olav Bjerknes

prosjektleder vegetasjonskontroll

RN-Prosjekter

Tips en venn Skriv ut