Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Utviklingshemmede

Utviklingshemmede - Lilleveien Bofelleskap, Tunet dagsenter

Lilleveien Bofelleskap - bolig for psykisk utviklingshemmede

Lilleveien Bofelleskap
Lilleveien 76, 1870  Ørje  (se kart)
Telefon:  98211743


Virksomhetsleder: Morten Aalborg,
Telefon:  906 78 916, e-post:  morten.aalborg@marker.kommune.no

Avdelingsleder: Hege Kasbo Fog,
Telefon; 45491410, E-post: hege.fog@marker.kommune.no    

Fagansvarlig: Marthe Henriksen,
Koordinator fra 16 år og oppover..
Telefon:
41504872, E-post; marthe.henriksen@marker.kommune.no

Koordinator fra 0-16 år og saksbehandler for barn/voksne:   Mies Teuinissen   
Telefon: 
+47 474 87 412,   Epost:  mies.teunissen@marker.kommune.no

Lilleveien borettslag et et bofelleskap for utviklingshemmede der de kjøper sin egen leilighet.


I boligen gis det praktisk bistand og opplæring i daglige ferdigheter utfra egne vedtak.
De som bor der får også bistand til å ha et sosialt liv og kunne delta i et fellesskap med andre.

Fritidstilbud:
Blant annet  Klubb, bingo, bowling etc....

Tunet Dagsenter:
Telefon;  98 22 82 99.

Tunet dagsenter ligger idyllisk til på Ørjetun, ca 1 km fra Ørje sentrum mot Damholtet.
Tunet dagsenter skal gi  utviklingshemmede personer en meningsfylt dag som skal fremme en individuell utvikling utfra den enkeltes forutsetning.
Her har vi aktiviteter som enkel pakking og montering av industriprodukter, formingsaktiviteter, aromaterapi, fysisk trening, turer o.l.Om du ikke finner det du er ute etter gi tilbakemelding på skjema under ..
Tips en venn Skriv ut