Utvidet jakttid på elg i Marker kommune

Situasjonsbilde; jakt

Forskrift om Utvidet jakttid i Marker kommune ble behandlet av Fylkestinget den 18. juni 2013.

Følgende jakttid på elg er vedtatt i Marker: