Trygghet og trivsel er nøkkelen til å ha det godt og kunne lære....

At barn og foreldre føler trygghet hos oss er viktig. Derfor bruker vi tid sammen med barna for å bli kjent med dem. Vi må vite om interesser, styrker og utfordringer, for å hjelpe dem der de har behov og utfordre der det trengs. Gode relasjoner er viktig, og da kommer respekt inn som et viktig punkt. Vi må behandle barn og foreldre med respekt, men vi skal også lære dem å respektere andres synpunkt.   Alt dette gjøres gjennom lek.

De ansatte i barnehagen har vært gjennom COS-P, noe som også alle foreldre i kommunen får tilbud om. Alle barna skal føle at de ansatte er STØRRE, STERKERE, KLOKERE OG GOD.

Vi gleder oss til å komme til Bommen hvor vi kan bruke Rammeplan annerledes enn vi gjør i dag. Da kan vi blant annet jobbe slik med fagområdene:

  • Kommunikasjon, språk og tekst - Besøke biblioteket oftere, gå rundt i sentrum på bokstavjakt, skape gode arenaer for samtaler og undring.

  • Kropp, bevegelse, mat og helse – Uteområdet vil gi andre motoriske muligheter, dyrke ulike grønsaker, besøke mølla.

  • Kunst, kultur og kreativitet – Opparbeide ny utelekeplass ved Liødegården, se på ulik arkitektur, andre impulser til kreativ tenking.

  • Natur, miljø og teknologi – Se på mangfoldet rundt oss og bruke elva, gå på stolpejakt.

  • Antall, rom og form – Vi kan gå på «formjakt» i sentrum, telle busser vi ser, gå etter kart, mm.

  • Etikk, religion og filosofi – Være med på kirkebesøk oftere, besøke MBSS, bruke elva og slusene til filosofisk tenking.

  • Nærmiljø og samfunn – se ulikheter i landskapet rundt oss, besøke ulike institusjoner, ferdes i trafikkert område.