Tjernstubben - kjøring med buss

Til informasjon;

I forbindelse med nye veier og kryssløsninger har Nettbuss fremmet ønske om å kunne trafikkere Tjernstubben med busser. Dette har det tidligere ikke vært åpnet mulighet for, på grunn av trafikksikkerhet og bæreevne på strekningen.

Tjernstubben er nå bygd med opphøyd fortau og hele veien er forsterket. Statens Vegvesen har bruksendret strekningen og tillater nå aksellast over 10 tonn.

Som følge av dette vil Marker kommune i en prøveperiode på 3 mnd regnet fra 01.01.2018, tillate at veien trafikkeres med busser. Veien er smal, slik at uheldige situasjoner kan oppstå, og en vil etter prøveperioden foreta en evaluering med tanke på hva som kan anbefales som løsning på sikt.

 

Tips en venn Skriv ut