Tilskudd til kulturarenaer - retningslinjer og søknadsprosedyre

Penger

Østfold Fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål.

Les mer om ordningen her

Tips en venn Skriv ut