For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under.

 

Organtransplantasjon

Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)

Downs syndrom

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

For vaksinering kreves bekreftelse fra lege, deretter kan helsestasjonen kontaktes for avtale om time.