Til alle innbyggere og ansatte i Marker kommune

De neste ukene blir annerledes. Vi står overfor en situasjon som krever mye av hver enkelt av oss. Det er innført tiltak som endrer hverdagen vår radikalt, og som skaper utfordringer for veldig mange. Stengte skoler, barnehager og fritidstilbud påvirker barnas hverdag og trygghet. Mange andre tilbud som vi i en normalsituasjon tar for gitt vil være stengt. Tiltakene som er innført er nødvendige. Vi må alle gjøre det vi kan nå for å redusere potensiell smittefare.

Marker kommune sine verdier er «trygghet, trivsel og respekt». La oss med utgangspunkt i verdiene våre gjøre vårt aller beste for at tida framover blir så god som den kan bli, og at vi når hverdagen igjen er normalisert kan se oss tilbake og tenke at «dette var en bra dugnad som fungerte!» Dette skal vi løse i fellesskap - for fellesskapet!

Jeg vil rette en spesiell takk til de ansatte i kommunen. Jeg er imponert over den mobiliseringen og hvordan oppgaver blir løst disse dagene! Jeg er trygg på at våre innbyggere blir godt ivaretatt.

Jeg oppfordrer alle om å følge med på kommunens hjemmesider for å være oppdatert på relevant informasjon om situasjonen – og ta godt vare på hverandre!

 

Theodor Bye

Ordfører

Bilde ordfører