Det meste av det du trenger vite om innreise til Norge finnes på regjeringens sider.

Som hovedregel skal alle som passerer grensen registreres, testes og vente på prøvesvar. Unntak fra dette finner du informasjon om på siden det er linket til over.

Testing skjer kun i "test-filen" med innkjøring fra E18. De som kommer fra Ørje eller som skal testes på vei ut av landet, må derfor kjøre opp til grensen og tilbake. Ta av til Kjølen Sportcenter og kjør ned på E18 igjen. Det er mulig å gjøre dette uten å passere bomstasjon.

Alle innbyggere i Marker kommune som har behov for testing for Korona, har mulighet for å få testet seg ved testsenteret. 

Smittesporing Marker: tlf 940 25 368

Ved behov for helsehjelp, kontakt legekontoret tlf 69 81 01 50  i kontorets åpningstid eller legevakt tlf. 116 117 på kveld/helg.

Spørsmål kan sendes
korona@marker.kommune.no 
(besvares i kommunens åpningstid, man - fre 07.30-15.30)

Betaling for testing

De som bor i Marker; ordinær test gratis
- De som oppholder seg i Marker; ordinær test gratis
- Ordinære grensepasseringer; gratis
- Grensependlere; gratis
- Alle andre; kr 500 (herunder test for utenlandsreise)

Positiv test

De som trenger bekreftelse på positiv Covid-19 test kan gjøre følgende:

1. Ta kontakt med sin fastlege for bekreftelse

2. Skriv ut svar fra www.helsenorge.no  selv for å vise på grensen

3. Dersom du ikke har fastlege eller ikke kan se svaret på helsenorge, kan du sende mail til testsenteret@marker.kommune.no, og be om bekreftelse derfra.