Spyling av vannledningsnettet

Det vil bli foretattt spyling av  det kommunale vannledningsnettet. Dette foregår på dagtid og starter i uke 17 og vil pågå til uke 22.  Dette kan tidvis medføre at vannkvaliteten og vanntrykket forringes. Beklager ulempen dette medfører.