Søknad sendes Marker kommune; post@marker.kommune.no innen 24. juni 2020

For mer info; ta kontakt med Else Marit Svendsen, tlf 92 89 47 38 eller e.post else.marit.svendsen@marker.kommune.no