Selvbetjening/Skatteattest

Skatteattest

Skatteattest

Når du skal gi tilbud/anbud på levering av varer og tjenester til stat, kommune og en del private oppdragsgivere, vil du bli bedt om å levere skatteattest. Det kreves også skatteattest ved søknad om skjenkebevilling. Skatteattest gir et signal om at leverandøren er seriøs og har trygg økonomi.

Felles attest for skatt og merverdiavgift og ny selvbetjeningsløsning for bestilling

Attesten kan bestilles elektronisk via Altinn (trykk på denne linken og du kommer rett til Altinn). 

Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk til din meldingsboks i Altinn.

Det er fremdeles anledning til å bestille skatteattesten via ditt lokale skatteoppkreverkontor eller ved henvendelse til skatteetaten, men også i disse tilfellene vil attesten bli levert elektronisk i Altinn. Dersom man har reservert seg om elektronisk bruker vil attesten bli sendt pr. post.

Attest for skatt og arbeidsgiveravgift kan bestilles ved å kontakte skatteoppkreverkontoret  eller ved å kontakte Skatt Øst.

Kontaktinformasjon til Skatt Øst:
Skatt øst
Postboks 1073, Valaskjold
1705 SARPSBORG
Telefon: 800 80 000
Telefaks: 69 97 21 01

Skatteoppkreveren i Marker:
Postboks 114
1871  Ørje
Tlf.: 45296798
 

 
Tips en venn Skriv ut