marker.kommune.no

Servicetorget har nå innsamlingskasse

Postkasse Tubfrim, Fotograf: Ukjent

Ikke kast brukte frimerker og telekort! På servicetorget i Marker rådhus er det satt opp en samlekasse for brukte frimerker og telekort. Tubfrim har bedt oss informere innbyggerne i kommunen om denne muligheten. Det er svært viktig for Tubfrims videre arbeid at så mange som mulig benytter denne samlekassen.


I henhold til TUBFRIMs vedtekter skal halvparten av overskuddet brukes til bekjempelse av tuberkolose. Den andre halvparten skal brukes til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge.

Nasjonalforeningen for folkehelsen eier Tubfrim og foretar fordelingen av overskuddet. Overskuddet for 2009 ble kr 650.000,-. Midlene blir fordelt etter søknadsfristen 15. mars til foreninger, grupper og lag, i henhold til Tubfrims vedtekter. 

Du kan lese mer om Tubfrim på deres hjemmeside . 
 

Tips en venn Skriv ut