Søknad om alternativ mottaksplass:

Hvis du er flyktning fra Ukraina og oppholder deg midlertidig i Marker hos familie eller venner (i stedet for på mottak) må du fylle ut dette skjemaet og sende det til UDI:

Ta også kontakt med Marker kommune på tlf 69810500 eller ukraina@marker.kommune.no, slik at vi kan få registrert deg og dine behov.