Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Sağlıklı yaşam merkezi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Sağlıklı yaşam merkezinin, yaşama alışkanlıklarını değiştirme ve yönetme konusunda programları vardır. Teklifler sağlık sohbetleri, fiziksel aktivite, diyet değişikliği ve sigarayı bırakma gibi programları içerebilir.
  Sağlıklı yaşam merkezindeki fiziksel aktiviteler çeşit açısından zengindir. Sağlıklı yaşam merkezinin amacı, katılımcıların günlük yaşamlarında fiziksel olarak aktif olması ve daha iyi bir sağlığa sahip olmalarıdır.
  Fiziksel aktivite tercihen açık havada gerçekleşir. Amaç, katılımcının kondisyonunu, gücünü, denge kabiliyetini, hareketliliğini, enerjisini ve özellikle sosyalleşmesinin artmasını sağlamaktır.

  Hedef Kitle

  Tüm sakinler için, ancak özellikle aşağıdaki kişiler için sağlığı teşvik edici ve önleyici tedbirler

  • riskli alkol kullanımı olan kişiler
  • ruh sağlığı için ilgili sorunları olan kişiler
  • yaşlılar

  İşbirliği ortakları

  Güncel işbirliği ortakları şunlar olabilir

  • işverenler
  • kullanıcı ve göçmen kuruluşları
  • aile hekimleri
  • sivil toplum kuruluşları
  • Çalışma ve Yardım Kurumu
  • özel oyuncular
  • uzman sağlık hizmeti

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Belediye, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasasının 3-1 maddesinde öngörülen sorumlulukları yerine getirmek için diğerlerinin yanı sıra sağlığı teşvik edici ve önleyici hizmetler de sunmalıdır.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:43