Salg av fyrverkeri sesongen 2020

Logo, brann og redning

Virksomheter i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2020, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2020.

Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av

26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger. Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør. Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt og skal betales før søknaden behandles.

Fullstendig søknad med vedlegg sendes:

Indre Østfold brann og redning IKS

Postboks 154

1851 Mysen                                       eller pr e-post til: post@iobr.no