Hjem/Alle tjenester

Renovasjon

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Alle henvendelser  vedr. renovasjon  skal rettes direkte til IØR på tlf. 69 88 79 50.

  Indre Østfold Renovasjon

  Beskrivelse

  Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

  Alle henvendelser vedr. renovasjon skal rettes direkte ti IØR,

  telefon 69 88 79 50.

   

  Målgruppe

  Privathusholdninger

  Pris for tjenesten

  Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 16:56