Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Andre råd og utvalg/Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for funksjonshemme for valgperioden høsten 2015 - høsten 2019

Medlemmer og varamedlemmer -  Råd for funksjonshemmede for perioden 2015 -2019

Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen
Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen
Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen Funksjonshemmedes representant velges av administrasjonen
Marianne Maugsten Røen SP Gunnar Ingebretsen AP
Barbro Elisabeth Kvaal H Øystein Jaavall Krf

 

Tips en venn Skriv ut