Samarbeidsutvalget (SU) Skolens miljøutvalg (SMU) Marker skole

Medlem Varamedlem
Elin Marie Lysaker, SP Filip Diskerud, AP
Linn Authen, leder FAU
Elisabeth Syversen, nestleder FAU
 
Ann Kristin Haga, ansatte representant
Anita Bergersen, ansatterepresentant
 
Catrine Fosser, leder elevråd
Rebecca Peltoperä, nestleder elevråd
 


Referater fra SU/SMU:

FAU Marker skole 2020-2021

1.trinn: Amanda Fosser  og Hanne Sandgren
2.trinn: Thea Ruud Tovås
3.trinn: Linn Authen (FAU-leder) og Gunn Jensen
4.trinn: Jenny Bollås og Hanne Branes
5.trinn: Anette Jaavall og June Authen
6.trinn: Lill Halvardsson og Ann Kristin Røen
7.trinn: Jan Inge Trømborg og Marius Sandli-Ødegård
8.trinn Anita Bergersen 
9.trinn: Karine Riiser
10.trinn: Carina Kolnes og Fredrik Hattestad


Referater fra FAU skoleåret 2020-2021