Psykisk helse og rus / barn og unge i Marker

Telefonikon

Vi er fortsatt på jobb i disse koronatider og opprettholder kontakten med brukerne via telefon.

Vi er også tilgjengelige på telefon for andre innbyggere  i Marker, dersom du har behov for en samtale.

Vi anbefaler også å benytte seg av digitalt selvhjelpsverktøy i forhold til psykiske plager, du finner dette

når du logger deg inn på :

https://helsenorge.no/kjernejournal

Du finner også mye nyttig informasjon og telefonnummer under Marker kommunes egen side om Koronaviruset.

Telefon Psykisk helse og rus

92047619

Telefon Psykisk helse Barn og unge

45977212