Prosjekt Innovativ rehabilitering i lyd og bilde

Helsehuset har lagt ut egenproduserte informasjonsvideoer om rehabilitering på sin hjemmeside. Dette skjer i forbindelse med at rapporter, som anbefaler senger for intensiv rehabilitering og tverrfaglig vurderingsteam, er sendt eierkommunene på høring.

I  forbindelse med at Prosjekt Innovativ rehabilitering har utarbeidet rapporter som er sendt på høring til kommunene, er det også laget undervisningsvideoer om aktuelle temaer. «Ideen oppsto i en av arbeidsgruppene» sier prosjektleder Kari Anne Dehli. Forslaget fikk god støtte fra referensegruppen for brukerrådene, som utgjøres av lederne for eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tanken er å nå frem til politikere og andre interessenter med en rask og enkel innføring i hva som særpreger rehabilitering og hvilke tiltak prosjektet anbefaler. De skriftlige rapportene skal gi et godt grunnlag for en prinsippavklaring rundt tiltakene, men de kan også være omfattende å skulle sette seg inn i. Videoene får frem de viktigste poengene.

I første omgang er det utarbeidet fire filmsnutter, med 4-6 minutters varighet.

  • Samfunnsbasert rehabilitering v/Alf Johnsen

  • Tverrfaglig vurderingsteam v/Kari Anne Dehli

  • Senger for intensiv rehabilitering v/Åsmund Kobbevik

  • Forskning på rehabilitering, del I v/Birgitta Langhammer

I tillegg til folk i prosjektstaben har prosjektet fått drahjelp fra Birgitta Langhammer. Hun er professor både ved Høgskolen i  Oslo og Akershus (Institutt for fysioterapi), og forskningsavdelingen ved Sunnaas Sykehus. Hun føyer seg inn i rekken av anerkjente eksperter som prosjektet har hentet kunnskap og inspirasjon fra gjennom prosjektperioden.

Birgitta Langhammer.jpg

Birgitta Langhammer
Videoer finner du  her:
http://www.iomk.no/informasjonsvideoer-fra-prosjekt-innovativ-rehabilitering-indre-ostfold.6003748-243645.html

Tips en venn Skriv ut