Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Bredbånd/Planer

Planer for utbygging

Området nord for Ørje

Marker kommune er tildelt 1,5 millioner i støtte fra NKOM til å bygge bredbånd i området nord for Ørje. Når formalitetene rundt dette er på plass vil dette bli lagt ut som anskaffelse/anbud slik at arbeidet forhåpentligvis kan startes opp før sommeren 2020. 

 

Området syd for Ørje

Publisert 18.10.2019

Dataservice er snart ferdig med et område ved Otteid

 

Dette er en skisse av områder man ser for seg til utbygging. Man er avhengig av en viss rekkefølge av områdene og noen er avhengig av kommunal/statlig støtte og/eller dugnad for å få dette realisert.
Dataservice i samarbeid med kommunen har lagt sjøkabel fra Strømsfoss til Ørje. Det er lagt noen landtak som leverandører kan ta i bruk for å tilby nett. 

1 er påbegynt og snart ferdigstilt av Dataservice
2-3 tar Dataservice i mot bestillinger og bygger ut så snart mange nok har meldt interesse.
4 er påbegynt av Dataservice og her er dugnad en del av leveransen
5 utredes av Dataservice. Dugnad er aktuelt.
6-8 Må utredes og vil antakelig være avhengig av dugnad offentlig støtte.
9-11 Må utredes og antakelig avhengig av offentlig støtte
Alle områder er avhengig av nok husstander som melder interesse før man kommer i gang. Meld din interesse snart som mulig.

kartskisse plan syd

Tips en venn Skriv ut