Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/Planer til høring og offentlig ettersyn

Planer til høring og offentlig ettersyn

Planer til høring og offentlig ettersyn

10.08.2016

Å ha en sak ute på høring vil si at kommunen ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.