Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Oppvekst og omsorgsutvalget

Oppvekst- og omsorgsutvalget

INNKALLINGER OG PROTOKOLLER FINNER DU HER
Innkallinger og protokoller før 06.12.2016 finner du nederst på denne siden.


Oppvekst og omsorgsutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt kommunestyret for den kommunale valgperioden. Leder og nestleder er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Ansvarlig for forvaltning, samordning og planlegging innenfor følgende saksområder: Grunnskole, Musikkskole, Spesialskoler og særundervisning, Voksenopplæring, PP-tjeneste, Barnehager, Skolefritidsordningen, Skolehelsetjenesten, Barnevern, Sosiale tjenester, Helsestasjonstjenesten, Miljørettet helsevern, Trygdeboliger, Fysioterapitjenesten, Jordmordtjenesten, Allmennlegetjenester og legevaktordning, Medisinsk nødmeldetjeneste, Sykehjem (bo og servicesenter), Hjemmebaserte tjenester, Funksjonshemmede, Flyktninger, Edruskapsvern, Kontrollutvlag for salg av øl/skjenking av alhoholholdig drikk Edruskapsvern, Kontrollutvlag for salg av øl/skjenking av alhoholholdig drikk.

Hvordan lese politiske papirer på kommunens hjemmeside?
Via denne linken finner du en forklaring til hvordan du finner vedlegg og bokmerker til hvert enkelt møte.

Oversikt over medlemmer til Oppvekst og omsorgsutvalget for valgperioden 2015-2019

Navn Parti E-post Telefon:
Benedikte Eugenie Lund Skaug, leder Krf benedikte.skaug@gmail.com 45470562
Marita Bakker, nestleder AP bakker.marita@gmail.com 92487757
Fredrik Hattestad Nesset AP fredrik@markerel.no 98246197
Simen Gunneng AP simen.gunneng@smurfitkappa.no 48262145
Tove Granli Foss SP tove.foss@romskog.kommune.no 90585100
Thor Amund Halvorsrud SP t.a.halvorsrud@halden.net 93238917
Barbro Elisabeth Kvaal H ba-e-kv@online.no 90823981

Varamedlemmer

     
Tips en venn Skriv ut

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
527Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2016-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2016-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2015-11-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2015-09-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2015-08-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2015-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2015-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2014-11-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
99Kb   2014-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2014-09-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2014-09-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-05-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2014-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-04-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2014-03-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2014-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2013-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
24Kb   2013-10-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2013-09-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2013-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
857Kb   2013-05-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2013-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
340Kb   2013-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-02-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-10-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
799Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
151Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
47Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
105Kb   2012-04-17

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
104Kb   2016-10-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
96Kb   2016-10-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
46Kb   2016-06-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2016-04-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2016-02-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
93Kb   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
24Kb   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2015-10-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2015-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2015-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2015-05-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
106Kb   2015-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2014-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
105Kb   2014-09-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2014-06-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2014-05-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2014-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
33Kb   2014-03-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2014-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
20Kb   2013-12-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2013-12-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
115Kb   2013-12-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2013-12-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2013-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2013-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2013-02-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2012-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2012-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb   2012-05-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
24Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
21Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
14Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
19Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
29Kb   2012-04-17