Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Bredbånd/Områder som har bredbånd

Utbygde områder

Her vil det komme mer oversikt når informasjon er innhentet. Generelt er Ørje sentrum godt dekket med fiber fra flere leverandører.

Ørje Sentrum med omliggende byggefelt har fiber installert.

Otteid

De som har fått nytt trykkavløp sørover fra Ørje