Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Okulda kullanıcı katılımı

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Okul danışma kurulu ve heyeti, okul ile ilgili tüm konularda görüş bildirme ve önerilerde bulunma hakkına sahiptir. Bunlar, okul ortamı hakkında düzenli olarak bilgilendirilecekler ve sağlık, çevre ve güvenlik çalışmaları ile ilgili dokümantasyon alma hakkına sahip olacaklardır. Bunlar mümkün olduğunca erken, çevresel önlemlerin planlanması ve uygulanmasına dahil edilecektir. Okul, okul ortamında öğrencinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek koşulları fark ettiğinde, öğrenciler ve veliler mümkün olan en kısa sürede bu konuda uyarılmalıdır.

  Her okulda olması gereken kurullar

  • işbirliği kurulu
  • okul ortamı kurulu
  • öğrenci konseyi
  • ebeveyn konseyi

  Kriterler/Koşullar

  Kurul ve heyetlerin hiçbirisinin karar alma yetkisi yoktur, ancak öğrencilere ve velilere görüş alışverişinde bulunma ve ortak yorumlar yapma fırsatı verirler.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Eğitim Yasası Bölüm 11 ve § 9A-8

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:25