Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Okul ortamı - Taciz

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Bir çocuk zorbalık, şiddet, ayrımcılık veya taciz olayına maruz kalırsa, çocuğun okul tarafından hemen karşı önlemler alınmasını talep etme hakkı vardır. Tüm okul personeli olayı takip etmek, incelemek, uyarmak ve gerektiğinde en kısa zamanda müdahale etmekle yükümlüdür. 

  Okuldaki tüm öğrenciler sağlık, esenlik ve öğrenmeyi teşvik eden iyi bir psikososyal ortam hakkına sahiptir. Öğrenciler ve veliler dinlenilme, bilgilendirilme ve iyi ve güvenli bir okul ortamının planlanması ve uygulanmasına katılma hakkına sahiptir.

  Mobinge karşı önlemlerde okul yazılı bir plan yapmalı ve okulun eylem yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için neler yapılacağını belgelendirmelidir.

  Hedef Kitle

  • İlkokul ve orta eğitim öğrencileri
  • Okul sonrası faaliyetler ve ev ödevlerinde yardım düzenlemelerinden yararlanan öğrenciler

  Yasalar

  Bakınız özellikle Eğitim Yasası Bölüm 9A ve Bağımsız Okullar Yasası § 2-4.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Öğrenci veya veli olarak mobing, şiddet, ayrımcılık veya taciz olaylarını okul müdürüne bildirebilirsiniz. 

  Valilik, okulun görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Okul müdürü ile irtibata geçmenizin üzerinden bir haftadan fazla geçmesi durumunda doğrudan valiliğe başvurabilirsiniz. Bunu sözlü veya yazılı olarak, kağıt üzerinde veya bilgisayarla yapabilirsiniz. Ancak, valiliğin konuyu ele alabilmesi için adınızı ve okulunuzu belirtmeniz şarttır.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Okul, güvenli ve iyi bir okul ortamını teşvik etmek için sürekli ve sistematik bir şekilde çalışacaktır.

  Şüphe veya uyarı durumunda, okul önlemi derhal uygulamaya koyacaktır. İlgili kişiler bilgilendirilecek ve dinlenecek ve okul yazılı bir eylem planı hazırlayacaktır.

  Dosya inceleme süresi

  Okul konuyu mümkün olan en kısa sürede araştırmakla yükümlüdür.

  İtiraz olanağı

  Meselenin okul müdürlüğe bildirilmesinin üzerinden bir haftadan fazla geçmesi durumunda öğrenciler ve veliler olayı valiliğe bildirebilirler.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:10