Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Okul dışı aktiviteler (SFO)

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Çocuğunuz için okul dışı aktivitelerde (SFO) yer başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu, 1. ila 4. sınıfa giden ve 1. ila 7. sınıflarda özel ihtiyacı olan öğrencilere sunulan bir okul öncesi ve sonrası hizmetidir.

  Hedef Kitle

  Beldede ikamet eden ilköğretim okulu öğrencileri

  Yasalar

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Bakınız özellikle Eğitim Yasası § 10-9 Sabıka kaydı ve § 13-7 Okul dışı programları

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Başvurunuz reddedilirse, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde belediyeye itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan belediyenin kendi itiraz kuruluna gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:04