Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig på følgende måter: 

- Innspillsskjema (Lenke og QR kode)  https://forms.office.com/e/v5Tkfqebkp 

- Brev til adresse: Marker kommune, Pb.114, 1871 Ørje 

- Elektronisk til post@marker.kommune.no

Dersom innspill sendes per brev eller elektronisk, merk forsendelsen «Innspill til interkommunal plan for naturmangfold».

Denne planen definerer mål og strategier for kommunenes forvaltning som berører naturen. Planen legger til grunn de lovpålagte krav og retningslinjer innen natur- og miljøforvaltning, og gir strategier som bidrar til bærekraftig forvaltning av naturområdene og -verdiene i våre fire kommuner. Dette skal sikre selve bevaringen av naturmangfoldet, men også opplevelseskvaliteter og bærekraftig naturbruk.

 

Les mer om planen her:

Utkast Naturmangfoldsplan 24.01.2024

Høringsbrev