Økt skogbrannfare !

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber folk droppe bålet, da de frykter for mye arbeidspress som følge av korona viruset.

Så til de av dere som lurer på om dere kan tenne bål i skog og mark vil vi si - vær så snill og ikke gjør det.

Vi har færre mannskap tilgjengelig nå, vi ønsker ikke en gress- eller skogbrann som legger ytterligere press på ressursene våre.

Indre Østfold Brann og Redning IKS
Telefon: 915 90 005