Odvar og Aslaug Holts Stiftelse for kulturelle og almennyttige formål - tildeling 2019

Søknadsfristen er 23.april.

Ovennevnte stiftelse er opprettet gjennom testament og Marker formannskap fungerer som styre for stiftelsen. I stiftelsens § 3 er formålet angitt slik:

I h.h.t. Stiftelsesgrunnlaget kan inntil 90% av stiftelsens inntekter årlig anvendes til kulturelle og almennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje.

Etter vedtektenes § 3 kan det nå deles ut midler  kr 
51 078.   Styret tar sikte på å gjøre dette i møte 16. mai 2019

Søknad om slike midler kan nå sendes til Ordføreren i Marker,Postboks 114 1870 Ørje eller på e-post: post@marker.kommune.no   innen 23.april  2019


Det gjøres oppmerksom på at lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.

Ordfører.

Stipend og støtteordninger

Grafisk profil - Marker kommune

Tips en venn Skriv ut