marker.kommune.no

Nytt sak- arkivsystem i Marker kommune - Behandlingstid.

Fra og med onsdag 23. november går Marker kommune over på nytt sak- arkivsystem.  I en periode  kan saksbehandlingstiden overskride tidsfrister,  men vi vil selvsagt bestrebe oss på at behandlingstiden  opprettholdes.

Tips en venn Skriv ut