Marker kommune har vedtatt i kommunestyrt 14. desember 2021 - sak 21/087 å sende ut forslag til ny renovasjonsforskrift på høring.

Dokumenter:
Saksfremlegg
Kommunal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Marker kommune,
Veileder til renovasjonsforskriften

Du  kan komme med skriftlig innspill og merknader innen fristen 27. januar 2022 via elektronisk høringssvar