Norgesporten

Forsidebilde e-18 ørje -riksgrensen

Arbeidet med Norgesporten er i gang igjen, Hære har engasjert en ny underentrepenør Nli Vcon AS. Broen har blitt forsinket og for å bli ferdig til oktober 2017 vil det bli jobbet lange dager.

Arbeidet vil pågå fra kl. 06 til kl. 01 – fordelt på to skift, arbeid som er forbundet med støy skal ikke utføres etter kl. 22-23.  Det arbeides ikke lørdag kveld/natt, men begynner igjen søndag kveld. Det vil være noe kontrollarbeid om natten, det utføres da røntgenarbeid og aktuelt område avsperres ytterligere. Dette vil ikke medføre overlast for omgivelsene.

Nli Vcon minner om at det er forbudt å bevege seg på anleggsområdet, det kan være forbundet med fare.

Ørje 16.5.17
Barbro Kvaal
kommuneoverlege

Tips en venn Skriv ut