Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/NAV Marker

Nav Marker

NAV stor, Fotograf: logo, Copyright: NAV Arbeid, tiltak, økonomiske ytelser
 
  • få flere i arbeid, færre på stønader
  • tilpasse brukernes behov
  • få en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
  • å  behandle saker vedrørende økonomisk sosialhjelp og bidrag til livsopphold (NAV - Økonomisk sosialhjelp)
Arbeidslivet reguleres av et omfattende regelverk. På sidene om arbeid kan du finne informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, f.eks. om reglene for ferie og arbeidstid.

Den nye arbeids- og velferdsetaten har bl.a. ansvaret for den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. NAV lokalt (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for dem som søker arbeid og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.

NAV-Marker holder til på rådhuset/servicetorget. Telefon: 55 55 33 33
NAV sin hjemmeside


Åpningstider: 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-14
Onsdager :  Stengt.
Timebestilling:  Tlf. 55 55 33 33

 


Kontaktinformasjon:
Telefon: 55 55 33 33

E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
Postadresse: Postboks 36, 1871 Ørje
Besøksadresse: Marker rådhus, Storgt. 60
Leder for NAV Marker : Marianne Hermanseter

 
 
Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser